НОВИНИ

Разглеждане на сигнали по Закона за защита на лицата

ДОБРЕ ДОШЛИ СКЪПИ УЧЕНИЦИ В НАШЕТО УЧИЛИЩЕ

ЗАПОВЕД за преминаване на обучение в ОРЕС за учениците от 5 и 6 клас

ГРАФИК на дейността по приема на деца в детски градини и подготвителни групи към училищата на територията на Община Русе през 2022 г.

Заповед – Възобновяване на присъствен образователен учебен процес за учениците от 1 “а” клас и 4 “а” клас чрез изследване за доказване на COVID-19 чрез неинвазивен бърз антигенен тест

Заповед – Мерки за намаляване на рисковете от инфекция

Конкурс по документи за избор на фирма за извършване на доставка – закуски за ученици от 1 до 4 клас за учебната 2021/2022 година

График за провеждане на втора поправителна сесия

Критерии за участие на учениците в ученически туристически пътувания по програма ” Отново заедно”

Съобщениe

Уважаеми родители и ученици,

Представяме на Вашето внимание График за провеждане на занимания по интереси и спортни  дейности на учениците по класове, след приключване на учебните занятия по учебен план:

Дейностите ще се осъществяват в периода:

от 01.06.2021 г. до 23.06.2021 г. – за І – ІІІ клас

от 17.06.2021 г. до 30.06.2021 г. – за ІV – VІ клас

4.01.2021 г. – Заповед за възстановяване на присъствените учебни занятия за учениците от първи до четвърти клас

27. 11. 2020 г. – ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ: Във връзка с преустановяване присъствения образователен процес в ОУ “Алеко Константинов”, Ви уведомяваме, че учениците от I до VII клас, преминават в обучение от разстояние в електронна среда, считано от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г., при действащото седмично разписание със следния график:

График на учебните часове за учениците от  I до IV клас:

 • 1 час – 8:00 – 8:20 ч.
 • 2 час – 8:50 – 9:10 ч.
 • 3 час – 9:50 – 10:10 ч.
 • 4 час – 10:40 – 11:00 ч.
 • 5 час – 11:30 – 11:50 ч.
 • 6 час – 12:20 – 12:40 ч.
 • График на учебните часове за учениците от V до VII клас:
 • 1 час – 8:00 – 8:30 ч.
 • 2 час – 8:50 – 9:20 ч.
 • 3 час – 9:50 – 10:20 ч.
 • 4 час – 10:40 – 11:10 ч.
 • 5 час – 11:30 – 12:00 ч.
 • 6 час – 12:20 – 12:50 ч.
 • 7 час – 13:10 – 13:40 ч.

11.11.2020 г. – ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ: От 12.11.2020 г. до 20.11.2020 г. включително, учениците от V, VI иVII клас преминават от  присъствена форма на обучение в обучение в електронна среда

АНКЕТА за родители за преминаване към дистанционно обучение

Анкета за организация на учебния процес в епидемиологична обстановка – мнението на родителите https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexzG69tUYIB7EI_PZd0viHtaFLnI_MTVmOjX-sXZimGR7UEg/viewform

Дистанционно обучение

ЗАПОВЕД – УЧИЛИЩНИ МЕРКИ ЗА РАБОТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID – 19  в ОУ “Алеко Констнатинов” – гр. Русе

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет

НАСОКИ ЗА РАБОТА НА СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

СПИСЪК ОТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА РАБОТА
НА ОУ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ – РУСЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

Правила за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в ОУ „Алеко Константинов“, Русе

ДЕКЛАРАЦИЯ – COVID – 19

Готови ли сме за учебната година? 12 идеи за родители в Ковид криза

Обръщение на министъра на образованието и науката

Заповед на министъра на здравеопазването

Техника за хигиена на ръцете със сапун и вода

Намалете риска от коронавирусна инфекция

Линк към Правила за безопастност на децата и учениците в училище и в интернет, разработени от Държавна агенция “Закрила на детето” с участието на експерти от отдел “Киберпрестъпност” към главна дирекция “Борба с организараната престъпност” и с Центъра за безопасен интернет: https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf

и линк за сваляне на брошура: https://we.tl/t-xtLMbGDLcS

Линк към кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители”: https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view?usp=sharing