НОВИНИ

ЗАПОВЕД № РД-07-497/23.04.2024 г. – Неучебен, присъствен ден 23.05.2024 г.

“ПРАЗНИК НА СЛОВОТО, ЗНАНИЕТО И ДУХОВНОСТТА”

Родителска среща за учениците от I до VII, както следва:
         Ден: Вторник – 03.10.2023 г.
         Начален час: 17:00 ч.
         Място: Класните стаи на класовете в сградата на ОУ „Алеко Константинов“

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ОТПУСКАНЕТО НА ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ЗА УЧЕНИЦИ, ЗАПИСАНИ В ПЪРВИ, ВТОРИ, ТРЕТИ И

ЧЕТВЪРТИ КЛАС НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.31, АЛ.2, Т.2 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА

ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА, СТАВА С ПРЕДСТАВЯНЕТО НА УДОСТОВЕРЕНИЯ

ПРЕД ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ”.

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

ЩЕ БЪДАТ ИЗДАВАНИ ОТ УЧИЛИЩЕТО СЛЕД 15 СЕПТЕМВРИ 2023 Г.

ПРИ ПРОМЯНА В ИЗИСКВАНИЯТА, ЩЕ БЪДЕТЕ СВОЕВРЕМЕННО УВЕДОМЕНИ НА САЙТА НА УЧИЛИЩЕТО.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

Разглеждане на сигнали по Закона за защита на лицата

ДОБРЕ ДОШЛИ СКЪПИ УЧЕНИЦИ В НАШЕТО УЧИЛИЩЕ

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет

Намалете риска от коронавирусна инфекция

Линк към Правила за безопастност на децата и учениците в училище и в интернет, разработени от Държавна агенция “Закрила на детето” с участието на експерти от отдел “Киберпрестъпност” към главна дирекция “Борба с организараната престъпност” и с Центъра за безопасен интернет: https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf

и линк за сваляне на брошура: https://we.tl/t-xtLMbGDLcS

Линк към кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители”: https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view?usp=sharing