Обществен съвет

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Обществен съвет към ОУ “Алеко Константинов” – гр. Русе

2022/2023 учебна година

Председател: Благомир Русев

Член, представител на родители:

  1. Зоя Захариева
  2. Ренгинар Елифооглу
  3. Мюжгян Иса
  4. Юлияна Джорова – представител на финансиращия орган