Педагогически персонал

1 Милена Цанкова Директор
2 Даря Алекова Заместник-директор по учебната дейност
3 Маргаритка Маринова Старши учител, подготвителен клас
4 Стоянка Петрова Старши учител, начален етап на основно образование
5 Десислава Николова Старши учител, начален етап на основно образование
6 Иван Данчовски Старши учител, начален етап на основно образование
7 Андриана Жекова Старши учител, начален етап на основно образование  (английски език)
8 Глория Йорданова Учител, общообразователен учебен предмет  в прогимназиален етап Български език и литература
9 Павлина Данова Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Английски език

Технологии и предприемачество

10 Иваничка Георгиева Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

История и цивилизация

География и икономика

Биология и здравно образование

Музика

11 Рени Гецова Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап     

Човекът и природата

Физика и астрономия

Химия и опасност в околната среда

Математика

12  Гинка Павлова Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Физическо възпитание и спорт

Изобразително изкуство

13 Милка Милушева Старши учител, начален етап на основно образование Дейности в целодневна организация
14 Кристина Рахнева  Учител, начален етап на основно образование Дейности в целодневна организация
15 Милена Чолакова Старши учител, начален етап на основно образование Дейности в целодневна организация
16 Нела Симеонова Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Дейности в целодневна организация
17 Теодора Маринова Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Дейности в целодневна организация

Компютърно моделиране и информационни технологии

18 Валентина Железова Ресурсен учител
19 Десислава Димитрова Психолог
20 Вероника Пашова Логопед
21 Анелия Иванова Помощник на учителя