Педагогически персонал

1 Юлиян Гюрчев Директор
2 Жулиета Чавдарова Заместник-директор по учебната дейност
3 Маргаритка Маринова Старши учител, подготвителен клас
4 Стоянка Петрова Старши учител, начален етап на основно образование
5 Милена Цанкова Старши учител, начален етап на основно образование
6 Иван Данчовски Старши учител, начален етап на основно образование
7 Адриана Бубянова Старши учител, начален етап на основно образование  (английски език)
8 Глория Йорданова Учител, общообразователен учебен предмет въвеждащ етап Български език и литература
9 Павлина Данова Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Английски език
10 Даря Алекова Главен учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Математика и информационни технологии
11 Иваничка Георгиева Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап История и цивилизация

География и икономика

Музика

Технологии

12 Рени Гецова Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап      Човекът и природата

Физика и астрономия

Химия и опасност в околната среда

Биология и здравно образование

Изобразително изкуство

13 Гинка Павлова Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Физическо възпитание и спорт
14 Милка Милушева Старши учител, начален етап на основно образование Дейности в целодневна организация
15 Кристина Рахнева Старши учител, начален етап на основно образование Дейности в целодневна организация
16 Милена Чолакова Старши учител, начален етап на основно образование Дейности в целодневна организация
17 Нела Симеонова Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Дейности в целодневна организация
18 Теодора Маринова Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Дейности в целодневна организация