Преподаватели

1 Юлиян Гюрчев Директор
2 Жулиета Чавдарова Заместник-директор по учебната дейност
3 Маргаритка Маринова Старши учител, подготвителен клас
4 Пламен Георгиев Старши учител, начален етап на основното образование
5 Стиляна Баберкова Старши учител, начален етап на основното образование
6 Милена Цанкова Старши учител, начален етап на основното образование
7 Иван Данчовски Старши учител, начален етап на основното образование
8 Адриана Бубянова Старши учител, начален етап на основното образование

(английски език)

9 Боряна Богоева Учител, общообразователен учебен предмет   впрогимназиален етап

Български език и литература

10 Глория Панайотова Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Български език и литература

11 Павлина Данова Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Английски език

12 Даря Алекова Главен учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Математика и Информационни технологии

13 Стефка Божанова Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Математика и Информационни технологии

14 Иваничка Георгиева Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

История и цивилизация

География и икономика

15 Десислава Димитрова Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Човекът и природата

Физика и астрономия

Химия и опазване на околната среда

Биология и здравно образование

16 Албена Добрева Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Музика

17 Иван Иванов Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Изобразително изкуство

Технологии

Домашен бит и техника

18 Гинка Павлова Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапФизическо възпитание и спорт
19 Стоянка Петрова Старши учител, начален етап на основното образование

Дейности в целодневна организация

20 Милка Милушева Старши учител, начален етап на основното образование Дейности в целодневна организация
21 Андриана Жекова Старши учител, начален етап на основното образование

Дейности в целодневна организация

22 Милена Пишмишева Старши учител, начален етап на основното образование

Дейности в целодневна организация

23 Нела Симеонова Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Дейности в целодневна организация

24 Теодора Маринова Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Дейности в целодневна организация