Преподаватели

1 Юлиян Гюрчев Директор
2 Жулиета Чавдарова Заместник-директор по учебната дейност
3 Маргаритка Маринова Старши учител, подготвителен клас
4 Стоянка Петрова Старши учител, начален етап на основно образование
5 Стиляна Баберкова Старши учител, начален етап на основно образование
6 Милена Цанкова Старши учител, начален етап на основно образование
7 Иван Данчовски Старши учител, начален етап на основно образование
8 Адриана Бубянова Старши учител, начален етап на основно образование  (английски език)
9 Боряна Богоева Учител, общообразователен учебен предмет въвеждащ етапБългарски език и литература
10 Павлина Данова Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапАнглийски език
11 Даря Алекова Главен учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапМатематика и информационни технологии
12 Иваничка Георгиева Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапИстория и цивилизация

География и икономика

Музика

Технологии

13 Милена Иванова Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапЧовекът и природата

Физика и астрономия

Химия и опасност в околната среда

Биология и здравно образование

Изобразително изкуство

14 Гинка Павлова Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапФизическо възпитание и спорт
15 Милка Милушева Старши учител, начален етап на основно образованиеДейности в целодневна организация
16 Андриана Жекова Старши учител, начален етап на основно образованиеДейности в целодневна организация
17 Милена Чолакова Старши учител, начален етап на основно образованиеДейности в целодневна организация
18 Нела Симеонова Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапДейности в целодневна организация
19 Теодора Маринова Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапДейности в целодневна организация