Проект “Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти”

Проведено обучение на педагогическия колектив от ОУ “Алеко Константинов” – гр. Русе в к.к. Слънчев бряг, по проект “Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти на тема:” Използване и създаване на електронни ресурси и учебници с отворен код “в периода 09.07.2021 г. – 11.07.2021 г.

http://www.aleko-ruse.com/wp-content/uploads/2021/07/IMG_20210710_105835-2.jpg