За училището

ОУ “Алеко Константинов” – гр. Русе
бул. “България” № 96, тел. 082-86-15-12
e-mail: info-1806108@edu.mon.bg

ОУ “Алеко Константинов” е основно (І – VІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна

История

Патрон на училището

Обществен съвет