История

Народно основно училище “Лиляна Димитрова” – гр. Русе е открито през м.септември 1960г. Новият квартал “Дружба” бързо нараствал, а децата трябвало да учат в малките и нехигиенични училища “Сабахатин Али” и “Кирил и Методий”, или в отдалеченото от квартала училище “Ангел Кънчев”.

Новооткритото през 1960г. училище събира в просторните си учебни стаи всички деца от квартала заедно – българчета, турчета и циганчета. През първата учебна година училището имало 22 паралелки с 909 ученици, 32 учители и 4 прислужници. Пръв директор на училището е назначен Димо Иванов.

През 1963г. директорът преминава на друга работа и за такъв е назначен Пейо Пеев Пеев. Поради разрастване на квартала, броят на децата в училището достига 1223. Разкрива се детска градина с 120 деца. Училището се оказва тясно да побере големия брой деца, разпределени в 34 паралелки, 4 групи детски градини и 4 групи занимални, които учат на 2 смени. Налага се някои групи да се настанят в полусъборената сграда на бившото турско училище “Сабахатин Али”. Поради същата причина, през второто полугодие на учебната 1964/1965г, обучението да се води на три смени.

През 1966г. към училището се пристрояват нови 13 класни стаи, което от само себе си се налага в същата сграда да се обособи ново училище “Петко Р. Славейков”.
През 1985/1986г. Начално училище “П.Р.Славейков” се слива с Основно училище “Лиляна Димитрова”.
В изпълнение на Заповед № 3218 от 22 ноември 1991г. на Общинския народен съвет в Русе, след съгласуване с учителския колектив, е прието решение за смяна на името на Основно училище “Лиляна Димитрова”. От този ден училището е преименувано в Основно училище “Алеко Константинов”.