Квалификационна дейност

Вътрешноквалификационна дейност 2021/2022 учебна година

ПРОЕКТНО-БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАКА СЪС СРЕДСТВАТА НА ИКТ

“ОРАК ИНЖЕНЕРИНГ” ООД

Място на провеждане на обучението – хотел Естрея, кк „Св. св. Константин и Елена“;

Продължителност на обучението – 32 (тридесет и два) академични часа,

от които 16 в присъствена форма и 16 в дистанционна форма на обучение;

Начало на обучението 13:00 часа на 01.07.2022 г.

Край на обучението 13:00 часа на 03.07.2022 г.

Брой на обучаваните педагогически специалисти – 14;

Годишен план за квалификационната дейност 2022/2023 година