Национално състезание по БДП 07.02.2023 г.

Национално състезание по БДП

На 07.02.2023 г. в ОУ „Алеко Константинов“ се проведе училищният кръг на Националното състезание по БДП.

В състезанието участваха ученици от пети, шести и седми клас.

Според указанията то се проведе в две части : писмен тест и практически тест.

Писменият тест се състоеше от 25 въпроса, съобразени с учебното съдържание по БДП за пети, шести и седми клас.

Практическият тест се състоеше в преминаване с велосипед между ограничаващи пейки, слалом между 5 конуса, разположени на една ос, преминаване през люлееща се дъска.

Участниците в мероприятието се отнесоха отговорно и изпълниха с желание възложените им задачи.