Проект “Твоят час”

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване потенциала на учениците и на възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

2017/2018 учебна година

Дейности по интереси:

Аз спортувам – Ръководител: Гинка Павлова
Аз творя – Ръководител: Милена Цанкова
Волейбол – Ръководител: Гинка Павлова
Еко-раница – Ръководител: Стефка Божанова
Театърът и ние – Ръководител: Стоянка Петрова

Дейности за преодоляване на обучителните затруднения:

Английски език за 6 клас – Ръководител: Павлина Данова
Български език и литература за 4 клас – Ръководител: Ценка Трифонова
Български език и литература за 7 клас – Ръководител: Петя Димитрова
География и икономика за 6 клас – Ръководител: Иваничка Георгиева
Математика за 5 клас – Ръководител: Даря Алекова
Математика за 6 клас – Ръководител: Стефка Божанова
Математика за 7 клас – Ръководител: Даря Алекова
Упражнения по български език и литература – Ръководител: Стиляна Баберкова

2016/2017 учебна година

Дейности по интереси:

Аз – фотографът – Ръководител: Иван Данчовски
Аз спортувам – Ръководител: Гинка Павлова
Аз творя – Ръководител: Стоянка Петрова
Математика и ИТ – Ръководител: Стефка Божанова

Дейности за преодоляване на обучителните затруднения:

Английски език за 6 клас – Ръководител: Павлина Данова
Български език и литература за 2 клас – Ръководител: Марияна Енчева
Български език и литература за 4 клас – Ръководител: Милена Цанкова
Български език и литература за 7 клас – Ръководител: Дияна Маринова
Математика за 2 клас – Ръководител: Адрияна Бубянова
Математика за 3 клас – Ръководител: Ценка Трифонова
Математика за 5 клас – Ръководител: Стефка Божанова
Математика за 7 клас – Ръководител: Даря Алекова

АНКЕТНА КАРТА
за ученици, които желаят да участватв занимания по интереси в проект “Твоят час”

Индивидуална образователна карта