Свободни места в училището

ПГ – 6

I – 6

II – 3

III – 6

IV – 3

V – 4

VI – 4

VII – 7