Свободни места в училището

ПГ – 6

I – 1

II – 15

III – 3

IV – 4

V – 18

VI – 6

VII – 18