Свободни места в училището

ПГ – 16

I – 20

II – 15

III – 22

IV – 19

V – 25

VI – 21

VII – 15