Училищна документация

Седмично разписание за II срок за 2023/2024 учебна година

Графици за учебната 2023/2024 година

Графици за II учебен срок за учебната 2023/2024 година

Графики за контролни и класни работи за II срок за учебната 2023/2024 година

СИСТЕМА ОТ СИМВОЛИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I – III КЛАС

за учебната 2023/2024 година