Финанси

Финансов отчет за периода 01.01.2017 г. до 31.03.2017 г.

Финансов отчет за периода 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г.

Финансов отчет за периода 01.01.2017 г. до 30.09.2017 г.

Финансов отчет за периода 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.

Финансов отчет за периода 01.01.2018 г. до 31.03.2018 г.

Финансов отчет за периода 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г.

Финансов отчет за периода 01.01.2018 г. до 30.09.2018 г.

Финансов отчет за периода 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.

Утвърден бюджет за 2019 г.

Финансов отчет за периода 01.01.2019 г. до 31.03.2019 г.

Финансов отчет за периода 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г.

Финансов отчет за периода 01.01.2019 г. до 30.09.2019 г.

Финансов отчет за периода 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.

Утвърден бюджет за 2020 г.

Финансов отчет за периода 01.01.2020 г. до 31.03.2020 г.

Финансов отчет за периода 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г.

Финансов отчет за периода 01.01.2020 г. до 30.09.2020 г.

Финансов отчет за пелиода 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.

Утвърден бюджет за 2021 г.

Финансов отчет за периода 01.01.2021 г. до 31.03.2021 г.

Финансов отчет за периода 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г.