Финанси

Утвърден бюджет за 2024 г.

Финансов отчет за периода 01.01.2024 г. до 31.03.2024 г.

Утвърден бюджет за 2023 г.

Финансов отчет за периода 01.01.2023 г. до 31.03.2023 г.

Финансов отчет за периода 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г.

Финансов отчет за периода 01.01.2023 г. до 30.09.2023 г.

Финансов отчет за периода 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г.

Утвърден бюджет за 2022 г.

Финансов отчет за периода 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г.

Финансов отчет за периода 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г.

Финансов отчет за периода 01.01.2022 г. до 30.09.2022 г.

Финансов отчет за периода 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.

Утвърден бюджет за 2021 г.

Финансов отчет за периода 01.01.2021 г. до 31.03.2021 г.

Финансов отчет за периода 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г.

Финансов отчет за периода 01.01.2021 г. до 30.09.2021 г.

Финансов отчет за периода 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.

Утвърден бюджет за 2020 г.

Финансов отчет за периода 01.01.2020 г. до 31.03.2020 г.

Финансов отчет за периода 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г.

Финансов отчет за периода 01.01.2020 г. до 30.09.2020 г.

Финансов отчет за периода 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.

Утвърден бюджет за 2019 г.

Финансов отчет за периода 01.01.2019 г. до 31.03.2019 г.

Финансов отчет за периода 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г.

Финансов отчет за периода 01.01.2019 г. до 30.09.2019 г.

Финансов отчет за периода 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.

Финансов отчет за периода 01.01.2018 г. до 31.03.2018 г.

Финансов отчет за периода 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г.

Финансов отчет за периода 01.01.2018 г. до 30.09.2018 г.

Финансов отчет за периода 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.

Финансов отчет за периода 01.01.2017 г. до 31.03.2017 г.

Финансов отчет за периода 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г.

Финансов отчет за периода 01.01.2017 г. до 30.09.2017 г.

Финансов отчет за периода 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.