Прием

ЗАПОВЕД КРИТЕРИИ И ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС  ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА НА ОБЛАСТНО НИВО ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г.

ЗАПОВЕД ПЛАН – ПРИЕМ ЗА ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г.

ГРАФИК на дейностите по приема на деца в детски градини и подготвителни групи към училища на територията на Община Русе през 2022 г.

ЗАПОВЕД ПЛАН – ПРИЕМ ЗА ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г.

ЗАПОВЕД КРИТЕРИИ И ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА  2021/2022 г.

ЗАПОВЕД ПРИЕМ НА ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г.

ЗАПОВЕД ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г.

 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА НА ОБЛАСТНО НИВО ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г.

ОБОБЩЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г. НА РУО – РУСЕ