Прием

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС  ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА НА ОБЛАСТНО НИВО ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

ГРАФИК на дейностите по прием в първи клас в общинските училища на територията на гр. Русе за учебната 2023/2024 година

ЗАПОВЕД УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ И КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ И ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024г.

ЗАПОВЕД ПРИЕМ НА ДЕЦА В ДВЕ ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ И ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ И ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 г.

ДОБРЕ ДОШЛИ СКЪПИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ В НАШЕТО УЧИЛИЩЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС  ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА НА ОБЛАСТНО НИВО ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г.

ЗАПОВЕД ПЛАН – ПРИЕМ ЗА ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г.

ГРАФИК на дейностите по приема на деца в детски градини и подготвителни групи към училища на територията на Община Русе през 2022 г.