Урок по Родолюбие

Децата от група "БАРБАРОНИ" обичат да играят с "мишките" - урок по Родолюбие в образователна програма ENVISION
Read More
Проект “Твоят час”

Проект “Твоят час”

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване потенциала на учениците и на възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.
Read More