СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ДОСТАВКА НА ЗАКУСКИ

Уважаеми дами и господа, ОУ "Алеко Константинов" - Русе Ви уведомява, че до 13.09.2023 г. (сряда) е в процес на набиране на оферти за доставка на закуски за учениците от начален етап през учебната 2023/2024 г. Може да изпращате вашите предложения на имейл info-1806108@edu.mon.bg или да ги внесете в деловодството на училището. Предложенията трябва да съдържат всички необходими реквизити и съпътстващи документи.
Read More

Урок по Родолюбие

Децата от група "БАРБАРОНИ" обичат да играят с "мишките" - урок по Родолюбие в образователна програма ENVISION
Read More
Проект “Твоят час”

Проект “Твоят час”

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване потенциала на учениците и на възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.
Read More