СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ДОСТАВКА НА ЗАКУСКИ

Уважаеми дами и господа,

ОУ “Алеко Константинов” – Русе Ви уведомява, че до 13.09.2023 г. (сряда) е в процес на набиране на оферти за доставка на закуски за учениците от начален етап през учебната 2023/2024 г.

Може да изпращате вашите предложения на имейл info-1806108@edu.mon.bg или да ги внесете в деловодството на училището. Предложенията трябва да съдържат всички необходими реквизити и съпътстващи документи.